Home LGGI Algemeen Documentatie
Documentatie PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Martin   
zaterdag, 26 april 2008 13:50

Een van de hoofddoelen van de Stichting Geschiedkunde “De Maaskéntj” is altijd geweest: het exploiteren van een documentatiecentrum. Deze doelstelling is onverkort overgenomen door de Stichting LGGI.

Dit betekent dat er nog steeds wordt gestreefd naar het completeren van archivalische bronnen in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de plaatsen Stein, Elsloo en Urmond. Reeds nu mogen wij met enige trots stellen dat de verzameling aangaande de voormalige woonkernen van de gemeente Stein groter is dan bij welke afzonderlijke archiefdienst ook. Zo zijn bijv. de tot op heden bekende schepenbankarchieven van de heerlijkheid Stein, de heerlijkheid Elsloo en de vrijheid Urmond, voor zover teruggevonden, in microfilm vorm op de stichting aanwezig.

Andere bronnen vormen o.a. de kerkregisters, diverse kerkarchieven, de burgelijke stand registers, Memeories van Successie, kadastrale aanwijstafels, kadastrale plannen, etc.

Ook het boekenbestand wordt m.b.t. de voormalige kerngemeenten up to date gehouden.

Inzage in bovengenoemde bronnen en lenen van gepubliceerde werken is voor iedereen gratis..