Home LGGI Algemeen Historie
Historie PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Martin   
zaterdag, 26 april 2008 14:00

Momenteel wordt gezocht naar een goed middel om resultaten van historisch onderzoek algemeen toegankelijk te maken, bijv. via internet. Dit zal echter tevens afhankelijk zijn van de kosten van zulk een systeem (vooral provider kosten). Wellicht dat hier met meerdere stichtingen tegelijk en/of met de gemeente enige vorm van samenwerking kan worden opgestart. We denken hier met name aan de Stichting Pater Munsters.

Los van bovenvermelde mogelijkheid wordt midden 2008 eenaanvang gemaakt met een grootscheeps onderzoek naar de voormalige vrije rijksheerlijkheid Elsloo, Hiertoe wordne momenteel reeds vele historische bronnen (tussen 1500 en 1800) uitgewerkt in een modern lettertype zodat ze voor bestudering voor eenieder toegankelijk worden.

Hoe deze bronnen worden gepubliceerd is vooralsnog onduidelijk. De voorkeur gaat uit naar bovenvermeld internetsysteem.

De resultaten van het onderzoek zullen worden verwoord in begrijpelijke taal voor eenieder, waarbij tevens wordt gedacht aan speciale items voor basisscholen in de gemeente. In het verleden heeft ook op dit terrein reeds een proef plaatsgevonden met enkele lessen op de basisschool “De Elkerlijck” te Elsloo. Thema was hier “Bokkerijders”.  Vanwege ontbrekende mankracht is dit project in de ijskast geplaatst.