Home Projecten Kadaster Bewoninggeschiedenis Elsloo, stand van zaken.
Bewoninggeschiedenis Elsloo, stand van zaken. PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Louis Bours   
zaterdag, 24 mei 2008 09:52

Voor de voormalige gemeente Elsloo zijn de complete OAT,s in HAZA-Goed ingevoerd. Hiermee is de kadastrale toestand van 17 mei 1842 in HAZA-Goed vastgelegd. Bovendien zijn de omschrijvingen van alle percelen in Elsloo in de daaraan voorafgaande periode van ca. 40 jaar (1757 tot de Franse overheersing) uit het betreffende Cijnsregister uitgewerkt in een transcriptie.

OAT’s

Na het kopen van het HAZA-Goed programma door de stichting is meteen begonnen de OAT’s (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster) van Elsloo in te voeren.

De start was moeizaam maar door het vertrouwd raken met de Data invoer van het HAZA-Goed programma liep de invoer steeds vlotter. Voor toekomstige invoer van OAT’s, zo heb ik begrepen, zal door Martin Pfeifer een hulpprogramma worden gemaakt waardoor een nog snellere werkmethode mogelijk is.

Hoewel de kadastrale tekeningen dateren van 28 maart 1817 zijn de OAT’s vastgesteld en gedagtekend door de toenmalige autoriteiten op 17 mei 1842. Laatste aanvullingen van omgenummerde percelen etc. hebben voor de formele vaststelling op 26 september 1839 en 2 april 1840 nog plaatsgevonden.

De OAT’s bevatten omvangrijke gegevens in dusdanige standaardlijsten vastgelegd dat exact is omschreven wat iemands bezit inhield. In het tijdperk daarop volgend, tot heden, zijn alle veranderingen in de kadastrale gegevens in het algemeen goed vastgelegd.

Uiteindelijk kunnen de percelen, door ze in te tekenen in HAZA-Goed, gekoppeld worden aan de huidige kadastrale tekeningen.

Cijnsregisters

Anders is het gesteld met de gegevens over (kadastraal)-bezit in de periode voordat de Fransen een andere administratieve wind door onze regio lieten waaien. Daarmee is niet gezegd dat het toen niet goed was vastgelegd maar wel heel anders.

Bij de transcriptie van het Cijnsregister (Rijksarchief in Limburg, Archieven van de Rijksheerlijkheid Elsloo Inventaris nummer 354 [Film nr. 31 aanwezig bij LGGI]), die geheel is voltooid, is gebleken dat de omschrijvingen van de percelen heel divers waren. Iedere perceelomschrijvijng in dit Cijnsregister beslaat een tijdsperk van ca. 40 jaar. In die periode zijn alle veranderingen van met name de eigenaren in de marge veranderd. Toen ging bezit welleswaar niet zo snel van hand tot hand, maar toch. Het is niet altijd even duidelijk in welke volgorde dit heeft plaatsgevonden. Bovendien waren vele van de omschreven percelen nog eens onderverdeeld en in bezit van meerdere personen. Op welk moment bezit van eigenaar is veranderde zal uit andere bronnen moeten blijken. Ook waren de percelen niet genummert zoals in de OAT’s en van (kadastrale)-tekeningen voorzien. Het zal dus een hele klus worden om de percelen omschreven in de opeenvolgende Cijnsregisters te koppelen aan percelen die in de OAT’s zijn genoemd.